DataTables

Nom code Postal Panel
L'Autre Lieu RAPA 1000 Initiative d'habitations protégées Habitat communautaire Rue de la Clé 5 Bruxelles 02/230.62.60 www.autrelieu.be Voir
Le WoPS de nuit 1020 Initiative d'habitations protégées Communauté thérapeutique Avenue Houba de Strooper 59 Laeken 02/474.30.40 www.wops-asbl.be Voir
IHP Antonin Artaud 1000 Initiative d'habitations protégées Rue du Grand Hospice 10 Bruxelles 02/218.46.34 Voir
Association Nationale pour l'Aide à l'Intégration Sociale - ANAIS 1030 (Foyer Aurore) Initiative d'habitations protégées Adultes Double diagnostic Français Communauté thérapeutique Avenue Maréchal Foch 11 Schaerbeek 02/241.49.77 administration@anaisasbl.be 65 Voir
Le Foyer - L'Equipe 1070 Initiative d'habitations protégées Communauté thérapeutique Rue de Veeweyde 83 Anderlecht 02/521.02.44 www.equipe.be Voir
Wolvendael 1180 Initiative d'habitations protégées Communauté thérapeutique Rue de l'Equateur 22-24 Uccle 02/375.28.70 www.lewolvendael.org Voir
IHP Primavera 1020 Initiative d'habitations protégées Rue des Artistes 20 Bruxelles 02/479.89.19 Voir
IHP Thuis 1083 Initiative d'habitations protégées Avenue Charles Quint 215 Ganshoren 02/426.99.74 Voir
CASMMU 1030 Site Lambiotte Initiative d'habitations protégées Rue Auguste Lambiotte 133 Schaerbeek 02/742.03.50 www.casmmu.be Voir
CASMMU 1030 Site Foch Initiative d'habitations protégées Avenue Maréchal Foch 6 Schaerbeek 02/216.35.48 www.casmmu.be Voir
CASMMU 1030 Site ado Initiative d'habitations protégées Adolescents Rue Paul Devigne 108 Schaerbeek 02/732.12.05 www.casmmu.be Voir
Archipel 1030 Initiative d'habitations protégées Rue Henri Chomé 72 Schaerbeek 02/726.76.32 Voir
IHP Entre Autres 1090 Initiative d'habitations protégées Rue Bonaventure 28 Jette 02/478.93.62 www.entreautres.be Voir
Huize Jan De Wachter 1083 Avenue Broustin, 96 Ganshoren 02 880 06 10 info@hjdw.be www.hjdw.be Het doel van beschut wonen bestaat erin een geschikte woonvorm aan te bieden aan personen, die omwille van psychiatrische en/of psychosociale problemen, (tijdelijk) niet in staat zijn een volledig zelfstandig leven te leiden. Dit trachten we te bereiken door gespecialiseerde hulp aan te bieden aan de bewoners, zodat ze zich kunnen reïntegreren in de maatschappij en zodat ze komen tot een zo groot mogelijke participatie aan het sociaal - maatschappelijk leven. Huize Jan De Wachter doet niet enkel een woonaanbod, maar tracht ook voor de bewoners een bevredigende leefsituatie te creëren. We laten ons hierbij inspireren door het rehabilitatiedenkkader. Rehabilitatie richt zich niet primair op het genezen van psychopathologie maar op een verbetering van het functioneren van een individu in een concrete omgeving. Rehabilitatie vertoont drie kenmerken: - Het zoeken naar praktische oplossingen voor alledaagse problemen - Het vormen van nieuwe netwerken bij sociaal vereenzaamde mensen - Een integrale benadering die zich uitstrekt over verschillende levensgebieden. Voir
Retour